UPPDRAG

OM

KONTAKT

© 2021 IKIV.SE

Vi har resurser och kompetensen att hjälpa er med peronal till utföranden av hela

montage, från planering och etablering på

site till färdigställande och överlämning av

slutdokumentation. Omfattningen av vårt åtagande är upp till er som kund och efter

överenskommelse.

○ Projektledning

○ Arbetsledning

○ Projektkoordinering

○ Projektplanering

○ Dokumentation/Adm.

○ Kalkylering

○ QC & HSE

○ Arbetsledare

○ Svetsare

○ Industrirörläggare

○ Montörer

TEKNISKA KONSULTER

YRKESARBETARE

PROJEKT & MONTAGE