UPPDRAG

OM

KONTAKT

© 2021 IKIV.SE

Vi har resurser och kompetensen att hjälpa er med peronal till utföranden av hela montage, från planering och etablering på

site till färdigställande och överlämning av slutdokumentation. 

Omfattningen av vårt åtagande är upp till er som kund och efter överenskommelse.

○ Projektledning

○ Arbetsledning

○ Projektkoordinering

○ Projektplanering

○ Dokumentation/Adm.

○ Kalkylering

○ QC & HSE

TEKNISKA KONSULTTJÄNSTER

PROJEKT & MONTAGE